Koło

Zhai Hua Ying (Summer)

W firmie Almot odpowiada za współpracę z rynkami azjatyckimi. Od ponad 10 lat wspiera rozwój biznesu chińskiego, a od 5 uczestniczy w transakcjach międzynarodowych. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w przetargach publicznych w Chinach. Pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z Azją w ramach współpracy. Włada językiem angielskim i chińskim.